Home » Kinh doanh » Sắp có quy định mới hạn chế sở hữu chéo ngân hàng

Nhiều quy định mới trong dự thảo thông tư về các giới hạn, tỷ lệ an toàn hoạt động của tổ chức tài chính, thay thế cho Thông tư 13, sắp được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký ban hành.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, các tổ chức tín dụng phải báo cáo đại hội đồng cổ đông, chủ sở hữu và báo cáo Ngân hàng Nhà nước về các khoản tín dụng (có thế chấp) cấp cho các đối tượng không có đảm bảo (tín chấp) với điều kiện ưu đãi cho các tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên đang kiểm toán ngân hàng; kế toán trưởng, cổ đông lớn, cổ đông sáng lập, người thẩm định, xét duyệt cấp tín dụng, công ty con, công ty liên kết của ngân hàng hoặc công ty mà ngân hàng nắm quyền kiểm soát.

Quy định này cùng với một số quy định mới khác, chưa từng xuất hiện trong Thông tư 13 trước đây, nhận định sẽ thúc đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngân hàng, đặc biệt xử lý vấn đề sở hữu chéo, “rút ruột” các tổ chức tín dụng thông qua hệ thống công ty sân sau mà một số “ông chủ” ngân hàng đã thực hiện thời gian qua.

(Theo Dân Việt.)

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc