Home » Chia sẻ, Cuộc sống số » Có phải bạn đang sống một cuộc sống nhạt nhẽo

Cuộc sống của bạn đã và đang như thế nào? Nếu bạn không dám theo đuổi ước mơ của mình, sống chỉ để vừa lòng bố mẹ và những người xung quanh thì rõ ràng là bạn đang sống một cuộc đời bình bình, nhạt nhẽo.

vừa lòng, Ước mơ, nhạt nhẽo, bình bình, vừa lòng, Ước mơ, nhạt nhẽo, bình bình, vừa lòng, Ước mơ, nhạt nhẽo, bình bình, vừa lòng, Ước mơ, nhạt nhẽo, bình bình, vừa lòng, Ước mơ, nhạt nhẽo, bình bình,

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc