Home » Danh nhân, Tiêu Điểm, Văn hóa » Các sáng chế của Gia Cát Lượng

Nỏ liên châu

Trước Khổng Minh, nỏ chỉ bắn từng mũi tên một. Nỏ do Khổng Minh sáng chế bắn liên tiếp 10 mũi tên, giống như súng liên thanh ngày nay, là vũ khí rất lợi hại thời ấy.

Bát trận đồ

Đây là một sáng chế quân sự nữa của Khổng Minh, nhưng là về chiến thuật chứ không phải vũ khí như Nỏ Liên Châu. Hình Bát trận đồ còn lưu được đến nay, nhưng sáng chế này ngày nay không ai hiểu cách sử dụng nó nữa.

Bàn Cờ Khổng Minh
Nhằm giúp quân sĩ giải trí, Khổng Minh đã chế ra loại bàn cờ với luật chơi trí tuệ nhưng giản dị, nay gọi là Bàn Cờ Khổng Minh.

Đèn Khổng Minh

Nhằm truyền tín hiệu quân sự (giống như bắn pháo sáng làm tín hiệu ngày nay), Khổng Minh đã sáng chế đèn bay được lên trời nhờ sử dụng khí nóng. Ngày nay người ta vẫn sử dụng Đèn Khổng Minh vào dịp lễ tết.

Ngựa gỗ

Đây là một sáng chế kỳ diệu. Những chú ngựa thồ bằng gỗ với các máy móc bên trong (có lẽ như là kiểu lên dây cót cho những đồ chơi ngày nay), làm nhiệm vụ tải lương thực cho quân của Khổng Minh. Ngựa gỗ đi được khoảng 10 km, không cần bất cứ lực đẩy nào. Để đi tiếp thì các cơ cấu dây bên trong lại được người “lên dây” lại. Và thế là đoàn ngựa gỗ lại lục cục lên đường

Chiến xa

Khổng Minh đã sáng chế các chiến xa, một thứ vũ khí rất lợi hại nhằm công phá các thành quách, mở cửa cho bộ binh tràn tới.

Khóa Khổng Minh
Những miếng gỗ được “cài” vào nhau rất thông minh. Cài vào rất khó và tháo ra còn khó hơn. Thời Khổng Minh và sau này sáng chế này được dùng nhiều trong xây dựng, nay là trò chơi trí tuệ còn phổ biến ở Trung Quốc.

Bánh bao
Sáng chế quan trọng nhất còn lưu truyền đến nay của Khổng Minh chính là món bánh bao, có ý nghĩa như bánh mì phương Tây vậy (không biết ai là nhà sáng chế bánh mì).

Theo lichsuvn

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc