Home » Xã hội » Cử nhân Đại học Yersin Đà Lạt hoang mang vì bằng tốt nghiệp “lạ”

Cử nhân Đại học Yersin Đà Lạt nhận tấm bằng “lạ” vì thông thường ‘Số vào sổ cấp bằng’ thường ghi ngày, tháng, năm tốt nghiệp chứ không phải là ngày kiểm tra thông tin như phía trường giải thích.

Nhận bằng tốt nghiệp “lạ”, cả trăm cử nhân ĐH Yersin Đà Lạt lo khó xin việc

Chuyên đề: , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc