Home » Cổ truyền, Tiêu Điểm, Văn hóa » Vị nữ tướng “một tay nhổ núi Nga mi, một tay nhổ núi Thái sơn” khiến quân tướng phương bắc kinh hoàng

Sử Trung Quốc ghi nhận một nữ tướng nước nam là : “Phép tắc vô cùng, một tay nhổ núi Nga Mi, một tay nhổ núi Thái Sơn, đánh quân Hán chết, xác lấp sông Trường Giang, hồ Ðộng Đình, oán khí bốc lên tới trời”.

Vị nữ tướng này là ai?

Cuốn ngọc phả “Trưng nữ vương triều công thần nhất vi âm phù, nhất vi đại vương Ngọc phả cổ lục” còn được lưu giữ ở làng Vũ Ẻn, Thanh Ba, Phú Thọ có ghi chép về thân thế và sự nghiệp của vị nữ tướng này.

Ở làng Vũ Ẻn, Thanh Ba, Phú Thọ có hai vợ chồng ông Đinh Bôn và bà Phí Vang hành nghề bốc thuốc gia truyền.

Năm 23 (?) sau công nguyên hai vợ chồng sinh được người con gái đặt tên là Đinh Phật Nguyệt, tên lót là được ghép từ chữ đầu họ Đinh (仃) của cha với chữ sau họ Phí (沸) của mẹ mà thành chữ Phật (佛)

Thuở nhỏ Phật Nguyệt được học chữ  nghĩa, sống bằng nghề chài lưới và đam mê cung kiếm. Lớn lên trong cảnh dân tộc bị áp bức bởi nhà Hán, Phật Nguyệt cùng các trai tráng mộ quân ở các vùng lân cận, thành lập được một đội thủy quân đánh thắng quân Hán nhiều trận lớn.

Lúc này khắp các châu quận đều có các cuộc khởi nghĩa, để tập hợp các cuộc khởi nghĩa lại thành một nhằm có được sức mạnh to lớn, cuối năm 39 sau công nguyên Hai Bà Trưng hiệu triệu thủ lĩnh các cuộc khởi nghĩa, thủ lĩnh khắp nơi nô nức quy tụ về với Hai Bà Trưng.

Năm 40 sau công nguyên Phật Nguyệt đưa 2.000 quân về với Hai Bà Trưng và được phong là Tả tướng thủy quân.

Đánh đuổi quân Hán đến tận nơi biên giới hồ Động Đình

Hai Bà Trưng tổ chức đại hội quân sĩ ở Hát môn, rồi chia quân tiến đánh các nơi. Phật Nguyệt được giao trấn giữ vùng sông Thao, ngăn không cho quân Hán tiến về xuôi, nữ tướng cho một nửa số quân đóng ở phủ Lâm Thao, một nửa trấn giữ phia tây sông Thao, hai cánh quân có thể hiệp trợ lẫn nhau.

Nhiều cuộc chiến đã diễn ra nơi sông Thao, quân của Phật Nguyệt thắng lớn, quân Hán phải tháo chạy. Sau đó Phật Nguyệt cho quân tiến đánh các nơi, cùng với các thủ lĩnh khác chiếm lại 65 thành trì của tất cả các châu quận.

Quân Hán của Thái tú Tô Định phải bỏ chạy thẳng về nước. Nữ tướng Phật Nguyệt nhận lệnh truy kích quân của Tô Định đến tận vùng biên giới là hồ Động Đình.

Biên giới phía bắc thời Hai Bà Trưng lên đến tận hồ Động Đình, hồ này ở giữa hai tỉnh Hồ Nam và Hồ Bắc của Trung Quốc. Lãnh thổ Lĩnh Nam thời Hai Bà Trưng gồm rất nhiều các tỉnh của Trung Quốc ngày nay như  Quảng Đông, Quảng Tây, Chiết Giang, Qúy Châu, Phúc Kiến, Giang Tây, Vân Nam, Hồ Nam v.v…

(Xem bài: Lãnh thổ nước Việt xưa kia lớn gấp 10 lần ngày nay)

Ảnh từ internet

Ảnh từ internet

Bản đồ Lĩnh Nam

Bản đồ nước Lĩnh Nam thời Hai Bà Trưng, phía Bắc đến Động Đình Hồ, phía Tây đến Bồ Lăng (Ba Thục). (Ảnh: Wikipedia)

Trưng Trắc lên ngôi Vua, đặt tên nước là Lĩnh Nam (tức phía nam núi Ngũ Lĩnh), Phật Nguyệt được phong làm trấn thủ vùng Động Đình, ngăn không cho quân Hán xâm phạm nơi biên giới phía bắc.

Hồ Động Đình ngày nay không còn cảnh đẹp như xưa kia. Ảnh từ Ảnh wikipedia.org

Hồ Động Đình ngày nay không còn cảnh đẹp như xưa kia. Ảnh từ Ảnh wikipedia.org

“Một tay nhổ núi Nga mi, một tay nhổ núi Thái sơn” khiến quân Hán kinh hồn bạt vía

Năm 42 sau công nguyên, vua Hán cho viên tướng kinh nghiệm và tài giỏi bậc nhất của mình là Phục Ba tướng quân Mã Viện tiến đánh Lĩnh Nam.

Mã Viện đem quân đến biên giới thì đụng phải nữ tướng Phật Nguyệt, quân Hán bị thảm bại. Những trận đánh ở hồ Động Đình  khiến quân hán thây chất ngổn ngang khắp nơi.

Không chỉ Mã Viện bị thất bại mà viện binh  28 viên tướng của nhà Hán (gọi là nhị thập bát tú) cũng không qua được Động Đình hồ. Tại thư viện bảo tồn di tích cổ ở tỉnh Hồ Nam (Đây là tỉnh thủ phủ phía nam hồ Động Đình  Trung Quốc) có ghi chép trận đánh hồ Động Đình  như sau: 

Quang Vũ nhà Hán sai Phục ba tướng quân Tân tức hầu Mã Viện. Long nhượng tướng quân Thận hầu Lưu Long đem quân dẹp giặc. Vua Bà sai nữ tướng Phật Nguyệt tổng trấn hồ Ðộng đình. Mã Viện, Lưu Long bị bại. Vua Quang Vũ truyền Nhị thập bát tú nghênh chiến, cũng bị bại. Nữ vương Phật Nguyệt phép tắc vô cùng, một tay nhổ núi Nga mi, một tay nhổ núi Thái sơn, đánh quân Hán chết, xác lấp sông Trường giang, hồ Ðộng đình, oán khí bốc lên tới trời”.

Trận đánh hồ Động Đình của nữ tướng Phật Nguyệt rất nổi tiếng trong sử Việt trước đây, mãi đến thời nhà Trần còn có ghi chép và lưu truyền, theo các sử liệu trước đây thì nữ tướng của Lĩnh Nam là Phật Nguyệt với 7 vạn quân đã chặn đứng 30 vạn quân Hán do Mã Viện và Lưu Long chỉ huy. Nhưng đến năm 1407 thì nhiều sách sử bị nhà Minh chở về Kim Lăng, khiến những ghi chép này không còn nữa.

Cuộc chiến bảo vệ Giang Sơn

Không sao tiến quân được, quân Hán cho thêm viện binh, chia thêm chiều ngả tấn công. Trước sức mạnh của quân Hán, Phật Nguyệt phải cho quân vừa đánh vừa lùi để bảo toàn lực lượng, cuố cùng cho quân rút về sông Thao.

Một cánh quân khác của quân Hán tiến xuống Hợp Phố, rồi chia làm hai đường thủy bộ tiến đến Lãng Bạc khiến quân Lĩnh Nam phải chia ra đối phó với các cuộc tấn công của quân Hán.

Nhiều trận đán ác lệt diễn ra nơi Bạch Hạc, Phú Thọ giữa quân của Phật Nguyệt với quân Hán. Mồng 10 tháng 2 năm 43, phó tướng Lưu Long huy động thêm quân đánh úp vào doanh trại của Phật Nguyệt.

Một tránh đánh sống còn diễn ra, nữ tướng Phật Nguyệt tả xung hữu đột giữ trùng trùng quân Hán vây quanh, thoát được khỏi vòng vây chạy thoát ra bờ sao Thao, nhưng nhìn lại thì không còn thấy bóng dáng quân sĩ nào theo mình cả, tất cả đều đã nằm lại, trong khi xung quanh lớp lớp quanh Hán vây quanh, để giữ tròn khí tiết nữ tướng liền gieo mình xuống dòng sông Thao nơi quê nhà.

Sau khi nữ tướng Phật Nguyệt mất, nhiều làng ven sông Thao lập đền thờ để tưởng nhớ. Ngày nay ở đình làng Phượng Lĩnh có đôi câu đối ca ngợi nữ tướng.

Tích trù Động Đình uy trấn Hán

Danh lưu thanh sử lực phù Trưng

Nghĩa là

Một trận Động Đình, uy trấn Hán
Tên còn trong sử sức phù Trưng

Trần Hưng

Theo trithucvn.net

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc