Home » Cổ truyền, Văn hóa » Vì sắc hại thân: Vị quan đại thần đầu triều và cái chết nhục nhã

Các đời Vua khai quốc nhà Lý dều là những người tu luyện, dùng Phật Pháp để giáo hóa dân chúng giúp Giang Sơn cường thịnh, Xã Tắc yên ổn, thiên hạ thái bình, đưa văn minh Đại Việt phát triển đến rực rỡ.

Nhưng các đời Vua nhà Lý về sau ngày càng rời xa Đạo khiến chính sự rối ren, giặc giã nổi lên. Tướng Phạm Du cùng Đoàn Thượng nổi loạn chống TrIều đình.

Vua liền sai Phạm Bỉnh Di đi dẹp loạn, đánh bại Đoàn Thượng và Phạm Du. Trước tình thế này, Phạm Du đã cho người dùng tiền đến Triều đình đút lót các quan tâu với Vua lời tốt về mình và đổ hết mọi sự do Phạm Bỉnh Di. Vua Cao Tông sai đưa Phạm Du về Triều, Phạm Du vào Triều nói về sự tàn ác giết người vô tội của Phạm Bỉnh Di và cho rằng mình bị oan, vua Cao Tông tin lời.

Cha con Phạm Bỉnh Di vào Triều phụng mệnh, có người khuyên can ông không nên vào vì Phạm Du đã nói xấu ông và đang được Vua tin, tuy nhiên Phạm Bỉnh Di cho rằng mình phụng mệnh hành sực hẳng làm gì sai nên không có gì phải sợ, cứ đi thẳng vào Kinh thành, vua Cao Tông sai người bắt cả hai cha con.

Bộ tướng của Phạm Bỉnh Di là Quách Bốc hay tin liền cho quân tấn công vào Kinh thành cứu chủ tướng. Trong tình thế nguy ngập Phạm Du liền giết cả hai cha con Phạm Bỉnh Di, rồi cùng vua Cao Tông bỏ chạy khỏi Kinh thành. Quách Bốc chiếm được Kinh thành, lập con thứ của Vua là Lý Thầm lên ngôi Vua.

Lý Cao Tông phải bỏ chạy vào vùng Quy Hóa (thuộc tỉnh Phú Thọ ngày nay). Thái tử Sảm chạy đến Hải Ấp (nay là Lưu Xá, huyện Hưng Hà, Thái Bình), đây là địa bàn hoạt động của Trần Lý, lúc này là một cự tộc có thế lực rất lớn.

Trần Lý cùng người em vợ của mình là Tô Trung Từ phò tá cho Thái tử Sảm. Thái tử nhận thấy Trần Lý có cô con gái là Trần Thị Dung xinh đẹp liền lấy làm vợ.

Trần Lý tập hợp Hương binh, cùng hai con trai là Trần Thừa, Trần Tự Khánh và Tô Trung Từ dẫn quân đến Kinh thành đánh quân của Quách Bốc.

Trần Lý là người kế tục chính tông dòng võ Đông A của họ Trần, số quân đi theo mình đều rất tinh nhuệ, nhờ đó mà đánh bại được Quách Bốc. Tuy nhiên lúc này Triều đình rất loạn, sau khi đánh bại Quách Bốc thì Trần Lý lại bị một đám loạn quân khác bất ngờ giết chết.

Tô Trung Từ thấy Thái tử Sảm đang được Trần Thừa và Trần Tự Khánh phò giúp, nên ông ta không chọn Thái tử Sảm mà chọn phò giúp đưa vua Cao Tông về Kinh thành trở lại ngôi Vua. Trong khi đó Thái tử Sảm vẫn nương nhờ họ Trần ở Hải Ấp. Tô Trung Từ được phong làm Điện tiền Chỉ huy sứ, trở thành người có công lớn nhất và ảnh hưởng đối với Triều đình nhà Lý.

Đầu năm 1210 vua Cao Tông bị bệnh nặng, muốn Thái tử Sảm trở về. Tô Trung Từ lại đích thân về Hải Ấp để nắm lấy Thái tử Sảm tư tay hai người cháu của mình là Trần Thừa và Trần Tự Khánh, sau đấy vua Cao Tông cho người đến Hải Ấp đưa Thái tử trở về.

Cuối năm 1210 vua Cao Tông mất, trước khi mất giao mọi quyền Triều chính cho Đỗ Kính Tu (ông là người dạy dỗ vua Cao Tông từ nhỏ) và nhờ chăm sóc Thái tử. Sau đó Thái tử Lý Sảm lên nối ngôi, hiệu là Huệ Tông.

Huệ Tông nghe lời Vua cha nên tôn Đỗ Kính Tu làm Thái úy đầu Triều, Tuy nhiên thế lực của Tô Trung Từ rất mạnh, ông đã có công lớn với cả vua Cao Tông và Huệ Tông, cháu ông là Trần Thị Dung cũng là người được vua Huệ Tông yêu quý nhất.

Tháng 12 năm 1210 có lũ lớn, Đỗ Kính Tu tập hợp dân chúng các làng cùng đào ngòi Trầm Động từ Đồng Trầm thuộc thôn Hậu Ái, qua địa phận các thôn Kim Hoàng, An Trai, Hòe Thị, Thị Cấm, đến cửa chùa Linh Ứng ra sông Nhuệ.

Tuy nhiền trong Triều có người tâu lên Đỗ Kính Tu tập hợp dân chúng mưu phản, vua Huệ Tông liền xét tội. Đỗ Kính Tu uất ức trầm mình xuống bãi Quân Thần mà chết.

Tô Trung Từ được phong làm Thái úy, quyền hành lớn nhất trong Triều, một số quan lại cũ từ thời vua Cao Tông không phục theo Tô Trung Từ đều bị dùng quân đánh dẹp, Tô Trung Từ trở thành người nắm mọi quyền lực lúc bấy giờ.

Minh họa từ Bình Phước Online

Minh họa từ Bình Phước Online

Nhưng Tô Trung Từ lại say mê mỹ nữ, biết công chúa Thiên Cực đã có chồng là quan nội hầu Vương Thượng nhưng vẫn tìm cách quan hệ bất chính. Vương Thượng biết dược và giết chết Tô Trung Từ. Theo luật nhà Lý lúc bấy giờ thì nếu nam nữ quan hệ bất chính, người chng biết được có thể giết tình đch mà không bị tội.

T một Thái úy quyền úy đầu Triều, Tô Trung Từ phải nhận cái chết nhục nhã khi phạm phải mỹ sắc, lưu lạ tiếng xấu muôn đời trong lịch sử, có ý kiến kiến cho rằng một kẻ ham sắc như thế không xứng đánh trở thần đại thần đầu Triều.

Trần Hưng

Theo trithucvn.org

 

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc