Home » Giải trí » Cách xếp hình trái tim bằng tiền giấy
Đây là cách xếp hình trái tim bằng tiền giấy,hướng dẫn bằng hình ảnh

IMG_0554.jpg

IMG_0555.jpg

IMG_0556.jpg

IMG_0557.jpg

IMG_0558.jpg

IMG_0559.jpg

IMG_0560.jpg

IMG_0561.jpg

IMG_0562.jpg

IMG_0563.jpg

Còn sau đây là cách xếp hình trái tim bằng giấy màu, minh họa bằng video clip

Sưu tầm

Bài liên quan:

Nghệ thuật xếp hình bằng tiền giấy (2)

Nghệ thuật xếp hình bằng tiền giấy (1)


3 ý kiến dành cho “Cách xếp hình trái tim bằng tiền giấy”

  1. It is easy and very clear to follow.
    Thanks.

    Reply
  2. rất đẹp. học mãi mà ko gấp được

    Reply

Ý kiến bạn đọc