Home » Giải trí, Nổi bật » Cách xếp hình trái tim bằng tiền giấy
Đây là cách xếp hình trái tim bằng tiền giấy,hướng dẫn bằng hình ảnh

IMG_0554.jpg

IMG_0555.jpg

IMG_0556.jpg

IMG_0557.jpg

IMG_0558.jpg

IMG_0559.jpg

IMG_0560.jpg

IMG_0561.jpg

IMG_0562.jpg

IMG_0563.jpg

Còn sau đây là cách xếp hình trái tim bằng giấy màu, minh họa bằng video clip

Sưu tầm

Bài liên quan:

Nghệ thuật xếp hình bằng tiền giấy (2)

Nghệ thuật xếp hình bằng tiền giấy (1)


01 ý kiến dành cho “Cách xếp hình trái tim bằng tiền giấy”

  1. It is easy and very clear to follow.
    Thanks.

    Reply

Ý kiến bạn đọc