Home » Kinh doanh, Xã hội » Nhiều doanh nghiệp cố tình “pha loãng” vốn nhà nước
TT – Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) vừa tổ chức hội nghị người đại diện vốn nhà nước tại các doanh nghiệp năm 2010.

Hình minh họa từ Internet

Theo SCIC, mặc dù được cử làm người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhưng nhiều cán bộ không cung cấp thông tin cho SCIC.

Một số trường hợp người đại diện biểu quyết mà không hề xin ý kiến SCIC, không đảm bảo quyền lợi cho SCIC. Đặc biệt, nhiều trường hợp khi phát hành vốn cho cổ đông hiện hữu với giá thấp nhưng không phát hành cho SCIC, thực chất là “pha loãng” cổ phần nhà nước.

Theo SCIC, hiện còn 8,5% cán bộ đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc diện quản lý của SCIC là cán bộ các bộ, ngành, địa phương.

Nhiều người thuộc diện này không nắm chắc hoạt động của doanh nghiệp, chưa thật sự là người bảo vệ quyền lợi SCIC.

Sắp tới, SCIC cho biết sẽ thí điểm thuê người đại diện chuyên nghiệp, độc lập để nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả đại diện vốn nhà nước.

C.V.KÌNH

Theo TuoiTre

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc