Home » Kinh doanh » Thêm một loạt cổ phiếu bị cảnh báo vì làm ăn thua lỗ
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa đưa thêm 2 cổ phiếu vào diện cảnh báo và một cổ phiếu khác vào diện kiểm soát do doanh nghiệp có lợi nhuận âm. HNX hiện có 8 cổ phiếu thuộc diện này.

2 chứng khoán mới nhất được HNX đưa vào diện cảnh báo là VMG (Công ty Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu) và MAC (Công ty Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải). 2 doanh nghiệp nói trên lỗ lần lượt 39,8 tỷ và 890 triệu đồng trong tài khóa 2010.

Theo quy chế niêm yết hiện hành của HNX, cổ phiếu sẽ bị đưa vào diện cảnh báo nếu doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ trong năm tài chính liền trước. Cảnh báo chỉ được gỡ bỏ khi doanh nghiệp có giải trình thỏa đáng và có phương hướng khắc phục tình trạng này.

Trước khi áp dụng quy chế nêu trên với VMG và MAC, HNX cũng đã đặt dấu cảnh báo với 4 cổ phiếu khác là KLS, BVS, SVS và HPC (đều là cổ phiếu của các công ty chứng khoán). Như vậy, sàn Hà Nội hiện có 6 cổ phiếu bị cảnh báo vì kinh doanh thua lỗ trong năm 2010.

Ngoài 2 trước hợp nói trên, HNX cũng vừa đưa một cổ phiếu khác là VSP (Công ty Vận tải Biển và Bất động sản Việt Hải) vào diện kiểm soát kể từ ngày 18/4. Nặng hơn so với mức độ cảnh báo, cổ phiếu bị kiểm soát do kết quả kinh doanh lỗ 2 năm liên tiếp (VSP lỗ hơn 1,1 tỷ đồng trong 2 năm 2009 và 2010) và sẽ bị hạn chế thời gian giao dịch cũng như biên độ dao động giá trong phiên. VSP là cổ phiếu thứ 2 tại HNX bị kiểm soát sau mã SHC của Công ty Hàng hải Sài Gòn.

Cũng theo quy chế của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, dấu hiệu cảnh báo, kiểm soát chỉ được gỡ bỏ khi doanh nghiệp khắc phục được tình trạng thua lỗ, kinh doanh có lãi trở lại. HNX cũng vừa đưa cổ phiếu SRB của Tập đoàn Sara ra khỏi diện cảnh báo sau khi thoát lỗ trong năm 2010.

Nhật Minh

Theo vnexpress


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc