Home » Cổ truyền, Tiêu biểu sideshow, Văn hóa » Vén bụi mù lịch sử – P2: Những người anh hùng dùng “dụng binh yếu chỉ” bảo vệ Giang Sơn

Sau khi Thánh Thiên mất, cuốn “dụng binh yếu chỉ” vẫn được lưu truyền trong người Việt, sau này trở thành bí kíp giúp những anh hùng bảo vệ Giang Sơn.

>> Vén bụi mù lịch sử – P1: “Dụng binh yếu chỉ” khiến 10 đại tướng cùng 45 vạn quân Hán tử trận, chấn động Trung Nguyên

Không biết đã có bao nhiêu người đã dùng đến bộ “dụng binh yếu chỉ” này, nhưng một số nguồn sử khi xưa có ghi nhận 2 trường hợp sau:

Chỉ dùng 2 thiên trong “dụng binh yếu chỉ”, Bà Triệu khiến quân Ngô thất điên bát đảo

Sau khi Lĩnh Nam mất vào tay nhà Hán, người Việt lại phải trải qua thời gian dài bị đô hộ. Đến năm 246 một người phụ nữ là Triệu Thị Trinh đã nổi lên cùng người Việt chống lại ách đô hộ của nhà Ngô (thời tam quốc), quân sĩ đều tôn kính gọi là Bà Triệu

Bà Triệu may mắn có được cuốn “dụng binh yếu chỉ” nhưng không đầy đủ 36 thiên mà chỉ có hai thiên là “đoản binh” và “trận pháp”, sử liệu trước đây không ghi rõ lý do vì sao không đủ 36 thiên, có thể là bản chép tay không đủ, hoặc cũng có thể bà Triệu không lĩnh ngộ được hết mà chỉ có thể lĩnh ngộ được hai thiên này.

Dù chỉ dùng hai thiên là “đoản binh” và “trận pháp” nhưng bà Triệu đã đánh nhiều trận khiến quân Ngô điên đảo. Từ căn cứ núi Nưa Bà Triệu cho quân tiến xuống đánh khắp vùng đồng bằng, đánh đâu thắng đó khiến binh tướng nhà Ngô kinh hoàng.

Từ đó quân Ngô có câu rằng:

Hoành qua đương hổ dị,
Đối diện Bà vương nan.

Nghĩa là:

Múa giáo đánh hổ dễ,
Đối mặt vua Bà khó.

Cuối cùng nhà Ngô phải cử Lục Dận (cháu của danh tướng Lục Tốn) sang Giao Châu. Lục Dận dùng vàng bạc của cải mua chuộc các thủ lĩnh địa phương và tù trưởng, họ vì lợi trước mắt mà nhận của cải rời cho quân rời bỏ khỏi hàng ngũ nghĩa quân của Bà Triệu.

Bà Triệu còn rất ít quân không thể giữ được căn cứ, phải cho rút vào núi Tùng và tuẫn tiết trên núi.

Bà Triệu

Đền thờ Bà Triệu. (Ảnh từ youtube.com)

“Dụng binh yếu chỉ” góp một phần 3 lần đánh tan quân Mông Thát

Đến thời nhà Trần thì “dụng binh yếu chỉ” dần bị tản mát mất, chỉ còn lại 5 thiên là “Thủy chiến, Đoản binh, Hư thực, Dụng gián, Trận pháp”

Người anh hùng Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn học rất sâu rộng, ông nghiên cứu tất cả binh thư của Đại Việt, Trung nguyên, Chiêm thành, Mông cổ, trong đó có cả 5 thiên trong “dụng binh yếu chỉ” Rồi soạn ra hai bộ sách sau:

  • Bộ “binh thư yếu lược” gồm 18 thiên áp dụng cho chiến trường Đại Việt
  • Bộ “Vạn Kiếp tông bí truyền thư” gồm có 9 trận pháp. Biến hóa chín lần chín là 81 thế trận. Phần phụ lục trang trọng ghi chép 5 thiên còn sót lại trong “dụng binh yếu chỉ” của Thánh Thiên.

Hưng Đạo Vương đã sử dụng binh pháp của mình 3 lần đánh tan quân Mông Thát – đây là đội quân hùng mạnh và hiếu chiến nhất thời bấy giờ, giữ vững Giang Sơn Xã Tắc Đại Việt, trong đó có một phần đóng góp của “dụng binh yếu chỉ”.

Xem bài: (Trần Quốc Tuấn được trao đội quân tinh nhuệ nhất sử Việt để lấy ngôi Vua (phần 1)

Lá số Thánh Nhân bất bại: Trả lại năm sinh cho người anh hùng Trần Quốc Tuấn (phần 2))

Hưng Đạo Vương

Tượng Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn ở Nam Định. Ảnh: Ditichlichsuvanhoa.

Lớp bụi dày suốt 20 thế kỷ

Sau đó bộ “binh thư yếu lược” cùng “Vạn Kiếp tông bí truyền” được dùng để truyền dạy cho các tướng lĩnh là Hoàng thân nhà Trần, trong đó có cả 5 thiên “dụng binh yếu chỉ”.

Sau này Hồ Qúy Ly cướp ngôi nhà Trần nhưng lại không thể chống nổi sự xâm lược của quân Minh. Năm 1407 sau khi đánh bại nhà Hồ, tướng nhà Minh là Trương Phụ cho đốt nhiều nguồn sử liệu, các sách quý bị lấy hết chở về thành Nam Kinh, trong đó bao gồm cả toàn bộ các nguồn sử liệu trước đây, kể cả các tác phẩm của Hưng Đạo Vương và “dụng binh yếu chỉ”.

Các sách sử sau đó như Đại Việt Sử ký Toàn thư đều chỉ dựa vào những lời truyền miệng và các nguồn sử của Trung Quốc để ghi chép lại, vì thế mà những trận đánh vang dội của các nữ tướng thời Lĩnh Nam cũng như “dụng binh yếu chỉ đều không được ghi chép lại.

Ví như Đại Việt Sử ký Toàn thư dựa vào cuốn sử nhà Nguyên là “Kinh thế đại điển tư lục” mà cho rằng Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản bị tử trận, nhưng thực tế tất cả các gia phả họ Trần đều có chung ghi chép rằng người tử trận là Hoài Nhân Vương Trần Quốc Kiện, còn Hoài Văn Hầu sau này được phong thành Hoài Văn Vương và sống thọ đến 92 tuổi.

(Xem bài: Không tử trận như lịch sử mô tả, Trần Quốc Toản lập 13 chiến công vang dội Trung Nguyên)

Các nguồn sử liệu khi xưa bị lấy về Nam Kinh, nhưng chưa dừng lại ở đó. Trong chiến tranh thế giới lần thứ 2, vào tháng 12 năm 1937 quân Nhật chiếm được thành Nam Kinh, nhiều tài liệu và sách quý bị lấy đi về mang về Nhật Bản, trong đó có cả các sách sử khi xưa của người Việt, phủi thêm một lớp bụi mù lên lịch sử nước nhà.

Đến ngày nay các nguồn sử liệu khi xưa cùng những trận đánh oanh liệt của các nữ tướng thời Lĩnh Nam với “dụng binh yếu chỉ” đã bị chôn vùi trong bụi dày lịch sử suốt 2.000 năm. Bài viết chỉ thử một lần vén đi lớp bụi mù lịch sử để được cùng với độc giả một lần được sống lại với giai đoạn hào hùng khi xưa của dân tộc.

Trần Hưng

Theo trithucvn.net


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc