Home » Danh nhân, Văn hóa » Câu chuyện lịch sử: Thành Thang Chúc Võng
Trong lịch sử Trung Hoa, Thành Thang là Hoàng đế đầu tiên của triều Thương (1766 – 1122 TCN). Khế Đại là người sáng lập bộ lạc Thương thời cổ đại, cùng thời với Hạ Vũ (Vũ Đế). Từ năm 1.700 hoặc 1.600 TCN, bộ lạc Thương ngày càng lớn mạnh. Hạ Kiệt là một bạo vương triều Hạ, không được lòng dân, Thương xuất binh chinh phạt nhà Hạ và quét sạch quân Hạ trong trận chiến cuối cùng năm 1.600 TCN. Vua Thang, hay còn gọi là Thành Thang, lập nên triều Thương định đô tại Bạc. Sau này, vào năm 1.300 TCN, Hoàng Đế triều Thương là Bàn Canh dời đô về Ân đến khi triều đại suy dần dưới thời cai trị của bạo chúa Thương Chu. Kéo dài hơn 270 năm, thường được gọi là Ân triều. Toàn bộ triều đại tồn tại hơn 500 năm, sau này được gọi là Thương Ân hay Ân Thương.

Sau đây là một câu chuyện về vua Thang đã ban đức hạnh cho con người và cả loài vật như thế nào.

Một ngày nọ, vua Thang đi thị sát và thấy vài người đang căng một tấm lưới lớn trong thôn. Họ cầu nguyện, “Ta ước những con vật kia từ trên bầu trời, trên mặt đất, và tứ phương vào trong lưới của ta.” Vua Thang thấy vậy liền nói, “Họ muốn bắt hết các con vật sao!” Vua Thang bèn lệnh cho họ cắt đứt tấm lưới từ ba phía và bảo họ cầu nguyện: “Những con vật muốn thoát sang trái, hãy đi bên trái, và muốn thoát sang phải, hãy đi bên phải. Chỉ con vật nào không nghe theo lời chỉ dẫn của ta sẽ bị bắt vào lưới.” Tất cả các lãnh chúa phong kiến nghe thấy đều đồng thanh nói, “Đức hạnh của vua Thang thậm chí bao dung cả loài vật.”

Vua Thang, được sự dạy bảo của hiền tướng Y Duẫn, tôn kính Trời, và cai trị bằng lòng nhân từ, luôn luôn đặt lợi ích của dân chúng lên hàng đầu. Ông được dân chúng kính trọng và yêu mến. Câu chuyện về lời thỉnh cầu đến tấm lưới của vua Thang bên trên đã khắc họa toàn diện lòng tốt và đức hạnh của người cai trị. Ông trở thành gương mẫu và mọi người trong xã hội đều theo ông. Chúng ta có thể hình dung ra mỗi người trong cuộc đời phải chú ý đức hạnh và toàn xã hội phải có lòng tốt, với sự trung thực và hạnh phúc.

Theo chanhkien.org

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc