Home » Chuyện lạ, Giải trí, Tiêu biểu sideshow » Top 10 biển báo cười không đỡ nổi

Đi đường mà quan sát những “biển báo” như thế này chắc… “bảo biến” cho nhanh!

Top 10 biển báo cười không đỡ nổi, Tranh vui, Cười 24H, tranh vui, bien bao giao thong, vui cuoi, hai huoc, tranh hai

Hướng nào cũng phạt!

Top 10 biển báo cười không đỡ nổi, Tranh vui, Cười 24H, tranh vui, bien bao giao thong, vui cuoi, hai huoc, tranh hai

Âm ti cũng có biển báo ư?

Top 10 biển báo cười không đỡ nổi, Tranh vui, Cười 24H, tranh vui, bien bao giao thong, vui cuoi, hai huoc, tranh hai

Đoàn kết thế đấy!

Top 10 biển báo cười không đỡ nổi, Tranh vui, Cười 24H, tranh vui, bien bao giao thong, vui cuoi, hai huoc, tranh hai

Dù ngã xuống vẫn cố hoàn thành nhiệm vụ!

Top 10 biển báo cười không đỡ nổi, Tranh vui, Cười 24H, tranh vui, bien bao giao thong, vui cuoi, hai huoc, tranh hai

Đi hướng nào?

Top 10 biển báo cười không đỡ nổi, Tranh vui, Cười 24H, tranh vui, bien bao giao thong, vui cuoi, hai huoc, tranh hai

Ghi danh Kỷ lục về mật độ biển báo…

Top 10 biển báo cười không đỡ nổi, Tranh vui, Cười 24H, tranh vui, bien bao giao thong, vui cuoi, hai huoc, tranh hai

Không nói chúng tớ vẫn phi…

Top 10 biển báo cười không đỡ nổi, Tranh vui, Cười 24H, tranh vui, bien bao giao thong, vui cuoi, hai huoc, tranh hai

Bao giờ cho đến… phố Cam?

Top 10 biển báo cười không đỡ nổi, Tranh vui, Cười 24H, tranh vui, bien bao giao thong, vui cuoi, hai huoc, tranh hai

Thôi khỏi, khách sạn ngàn sao cho đỡ tốn!

Top 10 biển báo cười không đỡ nổi, Tranh vui, Cười 24H, tranh vui, bien bao giao thong, vui cuoi, hai huoc, tranh hai

Đừng tưởng bở! Đây chỉ là biển báo sắp đến… Casino thôi.

Theo 24h


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc