Home » Xã hội » Cà Mau nợ lương giáo viên 200 tỷ đồng

Theo thông tin từ Sở Tài chính Cà Mau, đến hết tháng 6/2016, nợ lương giáo viên trong tỉnh đã lên đến 200 tỷ đồng.

Mặc dù tỉnh Cà Mau đã chi tạm ứng ngân sách hơn 53 tỷ đồng cho các huyện trả nợ giáo viên, nhưng đến thời điểm này huyện U Minh vẫn còn nợ hơn 14 tỷ đồng. Ảnh nguoiduatin.vn

Mặc dù tỉnh Cà Mau đã chi tạm ứng ngân sách hơn 53 tỷ đồng cho các huyện trả nợ giáo viên, nhưng đến thời điểm này huyện U Minh vẫn còn nợ hơn 14 tỷ đồng. Ảnh nguoiduatin.vn

Báo cáo từ Sở Tài chính tỉnh Cà Mau cho thấy nhiều địa phương trong tỉnh đã nợ lương giáo viên suốt một thời gian dài từ năm 2011 đến nay. Cụ thể huyện Trần Văn Thời nợ hơn 44 tỷ đồng, huyện U Minh hơn 36 tỷ đồng, Cái Nước hơn 18 tỷ đồng, Thới Bình hơn 16 tỷ đồng…

Trang Người Đưa Tin dẫn báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Cà Mau cho biết nguyên nhân là: “Công tác quản lý, điều hành ngân sách của UBND cấp huyện còn nhiều hạn chế, chi mua sắm và sửa chữa trường lớp tương đối lớn dẫn đến mất cân đối nguồn sự nghiệp giáo dục; không báo cáo số lượng học sinh thực tế; không rà soát, báo cáo tình hình nợ lương và chế độ chính sách đối với giáo viên cho cơ quan thẩm quyền; không thực hiện nâng lương, quyết định hưởng thâm niên cho giáo viên theo quy định; sử dụng nguồn kinh phí sai mục đích; buông lỏng công tác quản lý, điều hành nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục” .

Ngoài ra số lượng học sinh thực tế cao hơn số lượng theo dự toán giao, hệ số lương bình quân của giáo viên cao, thừa thiếu cục bộ cũng là nguyễn nhân dẫn đến “nợ nần” tiền tỷ của ngành giáo dục tỉnh.

Sau khi nhận được thông tin kết quả tình hình nợ lương do Sở Tài chính cung cấp, Chủ tịch tỉnh là ông Nguyễn Tiến Hải đã ra công văn yêu cầu kiểm điểm đối với Chủ tịch và Trưởng phòng giáo dục các huyện Trần Văn Thời, Thới Bình, U Minh, Đầm Dơi, Cái Nước và thành phố Cà Mau.

Ánh Sáng

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc