Home » Danh nhân, Văn hóa » Dù được người biết trước số mệnh dặn dò trước, Nguyễn Trãi vẫn không thoát nổi án tru di tam tộc

Nguyễn Trãi – vị anh hùng dân tộc, người có công lao lớn nhất trong cuộc chiến chống quân Minh giành lại Giang Sơn xã tắc; người có tư tưởng được bộc lộ rõ qua câu thơ đầu trong Bình Ngô đại cáo “việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”.

Nghĩa quân Lam Sơn

Nghĩa quân Lam Sơn. Ảnh minh họa từ kienthuc.net.vn

Thế nhưng trớ trêu thay, khi Giang Sơn có được cảnh thái bình thì ông lại bị vướng vào vụ án oan khốc khiến bị “tri di tam tộc” chết cả 3 họ.

Trước khi vướng vào vụ án oan này, đã có người thấy được tương lai thảm khốc của Nguyễn Trãi và đã có lời dặn dò cũng như cảnh báo trước, tiếc rằng không thay đổi được số mệnh.

Lời dặn dò của ông ngoại Trần Nguyên Đán

Dù Nguyễn Trãi là dòng dõi họ Nguyễn, nhưng người ảnh hưởng đến ông nhất chính là ông ngoại Trần Nguyên Đán.

Trần Nguyên Đán là quan Tư đồ cuối triều đại nhà Trần, ông biết trước việc Hồ Qúy Ly sẽ cướp ngôi nhà Trần, vì thế mà hết lòng nói rõ cho thượng hoàng Trần Nghệ Tông, tiếc rằng không sao khuyên can được.

Biết nhà Trần đã đến giai đoạn suy vong, không thay đổi được, ông từ quan về quê dạy học, trong số các học trò của ông có Nguyễn Phi Khanh, sau này lấy con gái của ông và sinh ra Nguyễn Trãi.

Nguyễn Trãi từ nhỏ đã được ông ngoại dạy dỗ. Trong cuốn sách “Đông A di sự” có ghi chép rõ rằng Trần Nguyên Đán xem lá số tử vi thì biết Nguyễn Trãi sau này sẽ là anh hùng dân tộc, nhân cách còn được lưu danh muôn thưở, nhưng ông cũng không khỏi lo lắng khi biết rằng sẽ bị di họa chết cả 3 họ.

Vì thế Trần Nguyên Đán dặn kỹ Nguyễn Trãi rằng “chiếm thành thì lui binh”, Nguyễn Trãi ghi nhớ lời dặn dò của ông ngoại.

Khi cuộc khởi nghĩa Lam  Sơn nổ ra, ban đầu cuộc khởi nghĩa này rất khó phát triển mạnh, thường phải rút lui về căn cứ khi bị quân Minh truy đuổi. Thế nhưng khi Nguyễn Trãi về với nghĩa quân Lam Sơn đã dâng lên cuốn sách “bình Ngô” với chiến lược rõ ràng, quân Lam Sơn từ đó đi hết chiến thắng này đến chiến thắng khác, giành lại được độc lập cho Giang Sơn Xã Tắc.

Lúc này nhớ lời dạy của ông ngoại “chiếm thành thì lui binh” vì thế ông liền từ quan về Côn Sơn ở ẩn, vui thú điền viên với cảnh sông núi:

“Côn Sơn suối chảy rì rầm,
Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai.
Côn Sơn có đá rêu phơi,
Ta ngồi trên đá như ngồi chiếu êm.
Trong ghềnh thông mọc như nêm,
Tìm nơi bóng mát ta lên ta nằm.
Trong rừng có bóng trúc râm,
Dưới màu xanh mát ta ngâm thơ nhàn”.

                                                                “Côn Sơn ca” của Nguyễn Trãi

Côn Sơn

Côn Sơn. (Ảnh từ kenhvan.com)

Thế nhưng số mệnh khó tránh, khi Lê Lợi mất, con trai lên ngôi vua với niên hiệu là Lê Thái Tông lại rất trọng dụng và mời bằng được Nguyễn Trãi ra làm quan.

Nguyễn Trãi vốn là người thẳng thắn, làm gì cũng chỉ lo cho dân, vì thế những kẻ nịnh thần trong triều rất ghét ông, ông bị liên lụy vào cuộc chiến quyền lực trong triều đình và bị vu oán trong vụ án giết Vua ở “Lệ Chi viên”, khiến bị “tru di tam tộc”.

(Xem bài: Biết trước vận mệnh, các bậc danh nhân kỳ tài xưa kia đã làm gì để thay đổi số mệnh)

Đền thờ Nguyễn Trãi

Đền thờ Nguyễn Trãi. (Ảnh từ Cinet.vn)

Bậc thầy phong thủy thấy trước nạn của Nguyễn Trãi

Trước đây ông cố của Nguyễn Trãi là Nguyễn Phi Loan có nhờ thầy địa lý tìm được miếng đất tốt ở làng Nhị Khê (nay thuộc Thường Tín, Hà Đông) rồi lấy hài cốt của cha mình táng vào đấy.

Theo sách “lai thị phong thủy chí” thì huyệt ở Nhị Khê có long mạch đi rất xa, nhiều ngăn giữ chân khí, lại có nhiều gò đống như là kiếm, ấn, mũ, bút, nên là huyệt rất quý.

Khi quân Minh chiếm đóng Giao Chỉ, rất nhiều cuộc khởi nghĩa đã nổ ra. Vua Minh muốn trấn yểm các vùng đất phong thủy tốt ở Giao Chỉ để tận diệt nguyên khí nhằm dễ bề cai trị.

Vua Minh giao cho Hoàng Phúc, vốn là một nhà phong thủy có tài lúc đấy mang theo 2 cuốn sách của Cao Biền với các bản vẽ chi tiết để nhằm trấn yểm các vùng đất tốt.

Đến vùng Nhị Khê, HOàng Phúc quan sát và nói rằng:

Nhị Khê mạch đoản,
Họa thảm tru di.

Nghĩa là đất Nhị Khê mạch ngắn sẽ đem lại thảm họa chu di.

Sau này quân Minh thua trận, Hoàng Phúc bị bắt làm tù binh, quân Lam Sơn đã thu lại 2 quyển sách này của Cao Biền. .

Hoàng Phúc bị giải về dinh trại Bồ đề ở viên môn của Nguyễn Trãi, là người nhân nghĩa Nguyễn Trãi đối đãi với các hàng binh rất tốt, trong đó có cả Hoàng Phúc.

Cảm mến tấm lòng của ông, một lần Hoàng Phúc bộc bạch với Nguyễn Trãi rằng: “Nay tôi mắc nạn, được giam dưới cửa ông cũng là may. Song chắc không bao lâu đâu”

Hoàng Phúc giải thích rằng: “Vì tổ mộ tôi có xá văn tỉnh là gò đống ở phương Bính thì tôi mắc tội vạ tất không lâu! Chừng 100 ngày sẽ khỏi.”

“Còn tổ mộ của ông, tôi đã biết con cháu sẽ bị nạn tru diệt vậy ông không nên xem thường, hãy tính việc cải táng đi”.

Hoàng Phúc biết ơn Nguyễn Trãi không hại mình, qua tiếp xúc cũng biết Nguyễn Trãi là bậc hiền lương, có tài đức, vì vậy mà nói thật cho ông biết, hy vọng có thể giúp ông vượt qua nạn sắp tới. Tuy nhiên Nguyễn Trãi nghe nói thì chỉ cười cho vui mà không đoái hoài.

Quả nhiên đúng như Hoàng Phúc dự đoán, Nguyễn Trãi kiên trì viết thư, 5 lần một thân một mình vào thành Đông Quan khuyên quân Minh đầu hàng, rồi dùng đại nghĩa tha chết cho cả 10 vạn quân Minh về nước trong đó có Hoàng Phúc.

(Xem bài: Huy hoàng sử Việt: Dùng đại nghĩa tha chết cho 10 vạn quân từng đô hộ mình trở về nước)

Còn Nguyễn Trãi 24 năm sau, vào năm 1442 bị vu oan trong án giết Vua ở “Lệ Chi viên”, khiến bị tru di cả tam tộc.

Là bậc hiền nhân đại nghĩa, nên có người biết trước vận mệnh của Nguyễn Trãi muốn giúp đỡ mà dặn dò khuyên nhủ, Nguyễn Trãi cũng đã từ quan ở ẩn, nhưng cuối cùng vẫn không sao thoát nổi số mệnh đã trói buộc ông.

Trần Hưng

Theo trithucvn.net

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc