Home » Thế giới » Tập Cận Bình phá vỡ quy tắc tiền lệ trong tuyển chọn đại biểu Đại hội 19

Ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương gần đây đã công bố, công tác trọng điểm năm 2017 là giám sát kiểm tra quá trình tuyển cử đại biểu Đại hội 19, tuyển cử Uỷ viên Trung ương, tuyển chọn lãnh đạo cấp tỉnh cho nhiệm kỳ mới. Điều này cho thấy công tác nhân sự cho Đại hội 19 đã chính thức khai màn.

tap-can-binh

Ông Tập Cận Bình và Vương Kỳ Sơn cố ý trì hoãn công tác tuyển chọ đại biểu Đại hội 19 để hoàn thành “quy tắc tuyển cử”. (Ảnh: NTDTV)

Theo giới quan sát bên ngoài, công tác bầu cử lãnh đạo cấp tỉnh cho nhiệm kỳ mới năm 2017 đã có một thay đổi rất lớn, đó là không đồng thời tiến hành bầu chọn đại biểu cho Đại hội Đảng như tiền lệ.

Có phân tích cho rằng, Tập Cận Bình và Vương Kỳ Sơn cố ý trì hoãn công tác tuyển chọn đại biểu Đại hội 19, để hoàn thành các “Quy tắc tuyển cử” với mục đích ngăn chặn người phe Giang trở thành đại biểu.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ Luật: Tập trung giám sát kiểm tra “Tuyển chọn đại biểu Đại hội 19″, khởi động công tác nhân sự nhiệm kỳ mới Đại hội 19

Ngày 29/3, website chính thức của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương công bố, công tác trọng điểm năm này là kiểm tra giám sát quá trình tuyển chọn đại biểu Đại hội 19, công tác tuyển chọn lãnh đạo cấp tỉnh cho nhiệm kỳ mới.

Ban Kỷ Luật Thanh tra sẽ thực hiện “nghiêm minh kỷ luật trong nhiệm kỳ mới”, đưa ra các yêu cầu cụ thể rõ ràng, và một trong những biện pháp đưa ra là kiểm tra giám sát toàn diện.

Thay đổi nhân sự cho nhiệm kỳ mới, Đại hội 19 được chính thức triển khai

Số liệu công khai cho thấy, từ năm 2016, ĐCS Trung Quốc đã có rất nhiều lần điều chỉnh nhân sự tại chính quyền địa phương các nơi, cho tới nay đã có 14 Bí thư Tỉnh ủy, 22 Chủ tịch tỉnh đã được thay đổi.

Trong vòng chưa đầy 15 tháng, ĐCS Trung Quốc đã thay thế tới 45% Bí thư Tỉnh ủy và 71% Chủ tịch tỉnh. Những sự thay đổi được coi là khúc dạo đầu của biến động nhân sự trong nội bộ ĐCS Trung Quốc tại Đại hội 19.

Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh, phá vỡ quy tắc chính trị cũ, không đồng thời chọn đại biểu tham dự Đại hội 19

Theo giới quan sát bên ngoài, Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh đã xuất hiện một điểm khác thường. Đó chính là trong Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh lần này không đồng thời tiến hành tuyển chọn đại biểu tham dự Đại hội 19 như trước đây. Như vậy trước khi Đại hội 19 diễn ra vào tháng 11/2017, thì các tỉnh sẽ phải chiêu họp một lần nữa để tuyển chọn ra Đại biểu sẽ tham dự Đại hội 19.

Tổ chức quyền lực cao nhất – Ủy ban Trung ương ĐCS Trung Quốc, là do đại biểu đảng toàn quốc của ĐCS Trung Quốc bầu ra. Việc phá vỡ quy tắc chính trị tiền lệ của ĐCS Trung Quốc cho thấy ông Tập Cận Bình vô cùng chú trọng và thận trọng trong việc tuyển chọn nhân sự nhiệm kỳ mới Đại hội 19.

Lê Hiếu

Theo NTDTV, tinhhoa.net


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc