Home » Thế giới, Tiêu biểu sideshow » Hình ảnh mới về biểu tình tại Hồng Kông
Sau đây là hình ảnh mới nhất về biểu tình tại Hồng Kông (tính đến ngày 20/10/2014), ảnh từ theepochtimes

hk1

hk2

sv3

sv4

sv5

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc