Home » Thế giới, Tiêu biểu sideshow » Bí ẩn chuỗi số xuất hiện khi bãi nhiệm Tổng thống Hàn Quốc

Chuỗi số xuất hiện khi bỏ phiếu bãi nhiệm Tổng thống Hàn Quốc khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, liệu có thể là ngẫu nhiên đến thế được không?

Chuỗi số thần bí “123456789” trong quá trình bỏ phiếu bổ nhiệm tổng thống Hàn Quốc. (Ảnh: NTDTV)

Chuỗi số thần bí “123456789” trong quá trình bỏ phiếu bổ nhiệm tổng thống Hàn Quốc. (Ảnh: NTDTV)

Hôm 10/03 vừa qua, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã ra phán quyết phế truất chức vụ tổng thổng đối với bà Park Geun-hye. Và có một điều đặc biệt là, những con số trong suốt qua trình bỏ phiếu bãi nhiệm bà Park Geun-hye từ năm ngoái đến năm nay, sau khi sắp xếp với nhau đã tạo thành một chuỗi số hết sức thần bì, khiến cho dư luận không khỏi ngạc nhiên.

Vào ngày 09/12 năm ngoái, Quốc hội Hàn Quốc tiến hành bỏ phiếu luận tội Tổng thống Park Geun-hye. Kết quả ngày hôm đó, trong 300 ghế của Quốc hội, có “1” nghị sĩ không thể đến tham dự, “2” người bỏ phiếu trắng, “234” người bỏ phiếu tán thành, “56” người bỏ phiếu phản đối, và “7” lá phiếu không có hiệu lực. Sau khi ghép các con số này lại với nhau đã tạo thành chuỗi số theo thứ tự “1234567”.

Trong ngày 10/03 vừa qua thì cả “8” thẩm phán của Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đều bỏ phiếu tán thành phế truất bà Park Geun-hye.

Bà Park Geun-hye là vị tổng thống thứ “9” bị rớt đài trong lịch sử Hàn Quốc. Kết cục của những vị này là không bị ngồi tù thì cũng lưu vong, bị ám sát, tự sát, thân bại danh liệt hoặc con cái bị ngồi tù.

Những con số trong suốt quá trình bãi nhiệm tổng thống Park Geun-hye sau khi ghép lại đã tạo thành một chuỗi số hết sức thần bí “123456789”. Điều này khiến trong dư luận có rất nhiều câu hỏi rằng, đây chỉ là ngẫu nhiên hay là Thiên ý?

Lê Hiếu

   Theo NTDTV

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc