Home » Danh nhân, Tiêu biểu sideshow, Tiêu Điểm, Văn hóa » Cả châu Âu và Trung Quốc đều muốn có được người Việt này

Ví như đổi được đất, dân Việt sinh ra ở phương Bắc, châu Âu đã không bị kỵ binh Mông Cổ giày xéo cả vạn dặm

Nếu như trời sinh thiên tài này ở nhà Tống, thì lịch sử Trung Quốc trước đây đâu có chuyện bị triều đại nhà Nguyên độ hộ một trăm năm.

Đây là câu đối mà giáo sư Lưu Trung Khảo tìm được, nhưng không nói tác giả là ai. Câu đối bằng tiếng Trung nên có lời đoán rằng câu đối được xuất phát từ người Trung Quốc.

Nguyên văn tiếng Trung của cầu đối là: 地 轉 我 種  越 居 北 方, 歐 洲 境 內 無 蒙 騎 樅 橫 千 萬 里 (Địa chuyển ngã Việt chủng cư Bắc phương, Âu châu cảnh nội vô Mông kỵ tung hoành thiên vạn lý). Nghĩa là: Ví như đổi được đất, dân Việt sinh ra ở phương Bắc, châu Âu đã không bị kỵ binh Mông Cổ giày xéo cả vạn dặm

天 生 此 良 材 於 宋 室, 中 國 史 前 免 元 朝 都 護 一 百 年 (Thiên sinh thử lương tài ư Tống thất, Trung Quốc sử tiền miễn Nguyên Triều đô hộ nhất bách niên). Nghĩa là: Nếu như trời sinh thiên tài này ở nhà Tống, thì lịch sử Trung Quốc trước đây đâu có chuyện bị triều đại nhà Nguyên độ hộ một trăm năm

Trần Quốc TuấnCâu đối này ý chỉ một người Việt đã đánh bại quân Nguyên đó là Trần Quốc Tuấn, điều mà cả châu Âu và Trung Quốc không ai làm được.

Vậy vì sao mà cả châu Âu và Trung Quốc đều muốn có được người người này, chúng ta cùng quay về lịch sử, thời điểm vó ngựa quân Mông Thát tung hoàng khắp nơi để tìm câu trả lời.

“Vó ngựa quân Mông Cổ đi đến đâu cỏ không mọc được đến đó”

Sau một thời gian tung hoành chiếm hết trung Á, vó ngựa quân Mông Thát dồn dập tiến vào châu Âu. Các thành phố lớn như Moscow đều bị đốt cháy.

Vó ngựa quân Mông Cổ tung hoàng khắp nơi

Vó ngựa quân Mông Cổ tung hoành khắp nơi

Liên quân châu Âu được thành lập nhắm chống lại quân Mông Cổ cũng bị đập tan. Nhiều nước mong cầu hòa được cống nạp cho quân Mông Cổ. Khi các Vương Công nước Nga chịu thần phục, quân Mông Cổ ăn mừng, cho ván để lên đầu các vương công Nga để đặt bàn tiệc ăn mừng. 6 Vương Công bị đè đến chết.

Vó ngựa quân Mông Cổ gây kinh hoàng khắp châu Âu, biên niên sử còn ghi lại rằng: “Vó ngựa quân Mông Cổ đi đến đâu cỏ không mọc được đến đó”

Khi quân Mông Cổ đánh Trung Quốc là vào thời kỳ nhà Tống, quân Tống bị đại bại , phải bỏ kinh thành chạy về hướng biển, quân Mông Cổ truy đuổi theo.

Trận đánh cuối cùng là trận Nhai Môn trên biển, quân Tống có 20 vạn người, nhưng rất nhiều trong đó là hoàng thân quốc thích, quân phục dịch chạy trốn giặc. Quân Nguyên ít hơn rát nhiều những vẫn bao vây tấn công quân Tống.

Thần phụ chính Lục Tú Phu thấy tình thế tuyệt vọng ôm Vua Tống còn nhỏ nhảy xuống biển tự vẫn, người Tống nhìn thấy cảnh này đều khóc than rồi lần lượt nhảy xuống biển chết theo vua, khung cảnh thật bi thương. 7 ngày sau, hàng trăm ngàn xác người nổi đầy khắp mặt biển, đây được xem là bi thương nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Nhà Tống bị diệt vong, Trung Quốc bị đô hộ suốt 100 năm, đây được xem là thời kỳ lịch sử đen tốt nhất của Trung Quốc.

quan-nguyen

Sau khi đánh tan nhà Tống, quân Mông Thát tiếp tục tràn xuống phía nam. Năm 1285 Đại Hãn Hốt Tất Liệt phong cho con trai Thoát Hoan là Trấn Nam Vương dẫn 50 vạn quân tiến đánh Đại Việt. Thế nhưng đến đây vó ngựa quân Mông Thát vốn đã giày xéo khắp nơi từ Á sang Âu đã bị chặn lại bởi Trần Quốc Tuấn, vị Quốc Công Tiết Chế lừng danh sử Việt và thế giới.

Lúc xuất quân Thoát Hoan hùng hổ bao nhiêu thì lúc chạy thục mạng về nước nhục nhã bấy nhiêu, Thoát Hoan phải chui vào ông đồng để tránh tên của quân dân Đại Việt rồi bắt lính khiêng chạy trối chết về nước.

Quân Nguyên chạy về đến đất Nguyên ở Trung Quốc rồi, quân Đại Việt vượt qua cả biên giới tiến sâu vào châu Tư Minh của Trung Quốc để tiêu diệt giặc, khiến quân Nguyên hoảng sợ, chạy thoát rồi vẫn chưa hết run, tối ngủ không được vì ác mộng.

Ngày 25/12/1287 lần thứ ba quân Nguyên sang đánh Đại Việt, vẫn là Trấn Nam Vương Thoát Hoan cùng 50 vạn hùng binh, thế nhưng Quốc Công Tiết Chế Trần Quốc Tuấn rất điềm nhiên “năm nay đánh giặc nhàn”. Quả nhiên lần này 50 vạn hùng binh của quân Nguyên bị đánh cho đại bại, thêm một nữa nhục nhã rút về nước.

Có thể có người cho rằng đâu chỉ có Đại Việt đánh thắng quân Nguyên, vì Nhật Bản và Chiêm Thành cũng đánh thắng quân Nguyên. Nhưng chiến thắng của Nhật Bản có được là do sóng biển đánh chim chiến thuyền Mông Cổ, bão tố và thiên tai đã giúp dân Nhật. Chiêm Thành cũng nhờ có bão tố giúp sức, đồng thời Đại Việt cũng cử viện binh tiếp ứng cho Chiêm Thành .

Trong khi đó chiến thắng của Đại Việt là nhờ sức người dân Đại Việt cùng tài thao lược của Trần Quốc Tuấn.

Vây làm thế nào mà Trần Quốc Tuấn có thể đánh bại quân Nguyên hùng mạnh từng khiến cả châu Á và châu Âu đều run sợ?

Kế sách của Trần Quốc Tuấn

Quân Nguyên đánh thắng khắp nơi từ Á sang Âu, nhưng gặp Đại Việt thì lại khác, Đại Việt sử dụng kế sách từ ngoại giao cho đến đánh trận đều khác hẳn so với nước khác.

Đầu tiên, trước khi tiến binh, quân Nguyên đã quen với việc uy hiếp nước khác bằng cách dùng sứ giả khuyên hàng. Thế nhưng khi sứ giả quân Nguyên đến thì nhà Trần bắt phải quỳ trước mặt Vua theo đúng phép tắc.

Kế sách của Trần Quốc Tuấn khi đánh quân Nguyên có thể gói gọn trong mấy chữ: “Vườn không nhà trống”, “lấy ít đánh nhiều, lấy yếu đánh mạnh, dùng đoản binh phá trường trận”.

Khí đánh nước khác , Quân Nguyên thích đánh vào kinh thành, vì nơi đây tập trung đa phần quân chủ lực, đánh kinh thành thì cũng tiêu diệt được quân chủ lực đối phương, lại có thể cướp bóc lương thực và nhu yếu phẩm.

Thế nhưng đánh Đại Việt thì khác, quân Đại Việt chủ động rút khỏi kinh thành với “vườn không nhà trống”, chiếm kinh thành vẫn không gặp được quân chủ lực của Đại Việt, kinh thành lại trống không nên không thể cướp bóc được gì.

Quân Nguyên tiến đánh với sách lược đánh nhanh thắng nhanh, nhưng quân chủ lực của ta lại rút đi nhằm bảo toàn lực lượng, khiến quân Nguyên không thể đánh nhanh thắng nhanh được. Trần Quốc Tuấn lại cho các toán quân nhỏ liên tục chặn bước tiến của địch, đánh để tiêu hao sinh lực và phá hủy lương thực rồi rút ngay, quân Nguyên truy kích không tìm thấy các toán quân này vì không thông thạo địa thế.

Vì thế quân Nguyên không gặp được quân chủ lực Đại Việt để đánh, cũng không biết quân chủ lực vua Trần rút về đâu mà đuổi theo. Lâu ngày quân sĩ lại mệt mỏi vì phải liên tục chống đỡ các cuộc tập kích của các cánh quân nhỏ vẫn diễn ra hàng ngày.

Dần dần tình hình quân Nguyên lương thực đã cạn, quân sĩ mệt mỏi không muốn tiếp tục cuộc chiến nữa, sĩ khí không còn. Lúc này Trần Quốc Tuấn mới dùng tài thao lược lên kế hoạch cho các đội quân chủ lực phản công đánh thẳng vào quân Nguyên.

Trước sức mạnh tấn công của Đại Việt, quân Nguyên hoảng sợ, không hiểu các cánh quân cả trăm vạn ở đâu hiện ra (thực ra quân Đại Việt ít hơn rất nhiều), quân Nguyên mệt mỏi không thể thắng được quân mạnh của Đại Việt nên bị đại bại, rút chạy về nước.

Tượng Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn ở Nam Định. Ảnh: Ditichlichsuvanhoa.

Tượng Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn ở Nam Định. Ảnh: Ditichlichsuvanhoa.

Trần Quốc Tuấn vực dậy tinh thần cho quân dân Đại Việt

Trước sức mạnh của đội quân làm run sợ khắp nơi trên thế giới, Đại Việt cũng không ít người xuống tinh thần, Trần Quốc Tuấn đã làm “hịch tướng sĩ” để vực tinh thấn kháng nguyên của quân sĩ.

Khi các tướng sĩ lo lắng Trần Quốc Tuấn có hiềm khách với nhà Trần, anh em không thể hòa thuận, ông đã tắm cho em họ của mình là Trần Quang Khải trên chiến thuyền trước sự hò reo của ba quân.

Khi quân ta rút khỏi Thăng Long, người rời đi sau cùng là Trần Quốc Tuấn

Khi quân ta phải rút lui trước sức mạnh của giặc, nhà Vua hội họp các tướng rồi bàn “hay là nên hàng”, Trần Quốc Tuấn đã khẳng khái nói ngay: “Xin bệ hạ hãy chém đầu thần trước đã rồi hẵn hàng”

Từ đó mọi niềm tin và ánh mắt của triều đình đều dồn cả vào Trần Quốc Tuấn, ông trở thành trụ của Nhà Trần trong 2 lần đánh quân Nguyên Mông (lần thứ 2 và thứ 3)

Tấm lòng trung trinh sáng tỏ như đôi vầng nhật nguyệt

Cũng giống như ông, dưới trướng của Trần Quốc Tuấn đều là những người tài giỏi như Phạm Ngũ Lão, Yết Kiêu, Dã Tượng, Trương Hán Siêu.

Khi nhiều người nhắc lại mối thù nhà, ông hỏi 2 gia nô cũng là tướng giỏi lúc đó là Yết Kiêu và Dã Tượng về chuyện này, 2 vị tướng này đáp rằng:  “Làm kế ấy tuy được phú quý một thời nhưng để lại tiếng xấu ngàn năm. Nay Đại Vương há chẳng đủ phú và quý hay sao? Chúng tôi thề xin chết già làm gia nô, chứ không muốn làm quan mà không có trung hiếu”. Nghe xong Quốc Tuấn rất cảm động.

Sau đó con ông là Trần Quốc Tảng có nhắc lại lời trăn trối của An Sinh Vương Trần Liễu, muốn cùng ông cướp ngôi vua, ông nổi giận rút gươm toán chém đứa con này.

Dưới sự can ngăn của mọi người, ông thay đổi ý định nhưng từ đó kiên quyết không gặp Quốc Tảng, thậm chí dặn dò sau này ông chết, đậy nắp quan tài rồi mới cho Tảng vào viếng.

Ví như đổi được đất, dân Việt sinh ra ở phương Bắc, châu Âu đã không bị kỵ binh Mông Cổ giày xéo cả vạn dặm

Nếu như trời sinh thiên tài này ở nhà Tống, thì lịch sử Trung Quốc trước đây đâu có chuyện bị triều đại nhà Nguyên độ hộ một trăm năm.

Câu đối trên cho thấy châu Âu và Trung Quốc đều muốn có con người này đến như nào. Thế nhưng khuôn thiên đã đặt định cho Trần Quốc Tuấn trở thành con dân của Đại Việt.

Tương truyền mẹ của Trần Quốc Tuấn nằm mơ thấy có một vị thiên thần tinh vàng tướng ngọc, tự xưng là Thanh Tiên Đồng Tử sẽ xuống đầu thai, lúc ông vừa được sinh ra có hào quang tỏa sáng rực cả nhà, mùi hương thơm ngào ngạt.

Phải chăng Thiên Thượng đã phái người này xuống giúp nước nam đánh bại quân Mông Cổ, lưu lại giai đoạn lịch sử xán lạn cho con dân Đại Việt.

Trần Hưng

Theo trithucvn.net


7 ý kiến dành cho “Cả châu Âu và Trung Quốc đều muốn có được người Việt này”

 1. anh hung 23/02/2017

  Danh thang quan Nguyen Mong la y chi cua nguoi dan DAI VIET ma nguoi tieu bieu la Tiet che quoc cong TRAN HUNG DAO. Neu ong khong co dung va uy. Neu ong nghe loi cha ma lam phan thi lam gi co chien cong oai hung ba lan dai thang Nguyen mong

  Reply
 2. THÀNH 23/02/2017

  Ông cha ta oai hùng bao nhiêu thì cộng sản VN hèn nhát bấy nhiêu.
  k biết phân biệt đâu là đúng sai đâu là trắng đen.

  Reply
  • Thắng 27/02/2017

   Còn hơn là loại cõng rắn cắn gà nhà, đưa ngoại bang vô giày xéo dân Việt

   Reply
 3. tu sinh 25/02/2017

  Tổ tiên ta có hai người mà Trung quốc phải ngưỡng mộ,đó là:Quan văn Nguyễn Bỉnh Khiêm,Quan võ Trần Hưng Đạo.

  Reply
 4. Phan Nguyên 25/02/2017

  Hưng đại vương Trần Quốc Tuấn của Người Việt là anh hùng dân tộc thời xưa nhưng uy danh của ông còn mãi mãi đc sử Việt ghi nhận. Thời đại thế kỷ 20 có Anh hùng dân tộc vĩ đại Hồ Chí Minh đánh 3 đế quốc to Nhật, Pháp, Mỹ.. Ngoài ra Người Việt còn tự hào có tướng quân Võ Nguyên Giáp cũng là vị anh hùng vĩ đại thế kỷ 20 !

  Reply
 5. Sơn Đông Thái Gia 02/05/2019

  Thành ngữ ” Ngưu tầm ngưu , mã tầm mã” để chỉ những kẻ xấu trong xã hội tìm đến nhau, kết bè kết cánh phá rối xã hội. Tại sao tác giả bài viết lại vận dụng mà không tìm hiểu kỹ thành ngữ này đề rồi bài viết bị một tỳ tai hại. Mong tác giả hãy mau hiệu chỉnh lại đi cho. Mong lắm thay !!!

  Reply
  • hung 02/05/2019

   Đã chỉnh sửa lại, cám ơn sự đóng góp của bạn

   Reply

Ý kiến bạn đọc